Friday, 5 December 2014

মহাত্মা

জীৱন্ত কবিতা তুমি আপুনি মহাত্মা!
                         কবিতা কি? সিযে ক্ষীণ ধ্বনি হৃদয়ৰ,
মহাত্মা বিচাৰি ঘূৰি ফুৰে ত্ৰিভূৱন
                       মৰ্ত্য পিপাসাৰে, আকুল ব্যাকুল হই
কবিৰ প্ৰাণত !

No comments:

Post a Comment